FAQ'S

Preguntes freqüents / Preguntas frecuentes

Es fa sidra a Catalunya? / ¿Se hace sidra en Cataluña?


Oi tant! Catalunya és la zona de major producció de poma de tot l'estat amb gran diferència, més del 49% del total, dels quals el 70% a Lleida. També cal tenir en compte que Astúries i el País Basc, amb fama com a elaboradors de sidra, produeixen tan sols el 2,7% i el 2,15% respectivament. A més, que les nostres pomes són d'una qualitat extraordinària reconeguda mundialment, tot plegat ens permet elaborar una sidra excel·lent, amb característiques pròpies i genuïnes, la Sidra Catalana. ___ ¡I tanto! Cataluña es la zona de mayor producción de manzana de todo el estado con gran diferencia, más del 49% del total, de los cuales el 70% en Lleida. También hay que tener en cuenta que Asturias y el País Vasco, con fama como elaboradores de sidra, producen tan solo el 2,7% y el 2,15% respectivamente. Además nuestras manzanas son de una calidad extraordinaria reconocida mundialmente, todo ello nos permite elaborar una sidra excelente, con características propias y genuinas, la Sidra Catalana.
Té gas? / ¿Tiene gas?


La sidra natural Riera Badias no té gas. És l'equivalent a un vi de poma. El Pomarell sí que té gas. És un escumós elaborat segons el mètode champegnoise, en aquest cas seria l'equivalent al cava de poma. ___ La sidra natural Riera Badias no tiene gas. Es el equivalente a un vino de manzana.

El Pomarell sí que tiene gas. Es un espumoso elaborado según el método champegnoise, en este caso sería el equivalente al cava de manzana.
Com es pren? / ¿Cómo se toma?


La sidra natural Riera Badias s'ha de beure sempre ben fresca, a uns 7 °C i en un got o copa de boca ampla. S'ha d'abocar a uns 20 o 25 cm d'alçada, d'aquesta manera s'oxigena la sidra i s'aprecien millor les aromes i la fa més fresca. La tècnica per abocar la sidra és senzilla. L'ampolla es manté sempre en la mateixa posició per fixar que el raig caigui en un punt, sempre serà la mà que sosté el got la que es mourà perquè el raig de sidra caigui dins el got, un cop el tinguem centrat podrem baixar i pujar el got per a una perfecta oxigenació. El Pomarell, l'escumós es pren en copa de cava, ben fresc a uns 6 °C o 5 °C. ___ La sidra natural Riera Badias se tiene que beber siempre muy fresca, a unos 7 °C y en un vaso o copa de boca ancha. Se tiene que abocar a unos 20 o 25 cm de altura, de este modo se oxigena la sidra y se aprecian mejor los aromas y la hace más fresca.

La técnica para abocar la sidra es sencilla. La botella se mantiene siempre en la misma posición para fijar que el chorrito caiga en un punto, siempre será la mano que sostiene el vaso la que se moverá porque el chorrito de sidra caiga dentro del vaso, una vez lo tengamos centrado podremos bajar y subir el vaso para una perfecta oxigenación.

El Pomarell, el espumoso se toma en copa de cava, bien fresco a unos 6 °C o 5 °C.